Chars.SuikaWiki.org

Charinfo — "À®ΜÀ¯Œ"

Characters

Code point length = 6

CharacterÀ®ΜÀ¯Œ
Code pointU+00C0U+00AEU+039CU+00C0U+00AFU+008C
Age1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
ScriptLatn Latin Common Zyyy Greek Grek Latn Latin Common Zyyy Common Zyyy
Bidi_ClassL ON L L ON BN
Canonical_Combining_Class0 0 0 0 0 0
bidi (Unicode::UCD)LONLLONBN
CJK numeral value------

Encodings

Unicode encodings
UTF-8 0xC3 0x80 0xC2 0xAE 0xCE 0x9C 0xC3 0x80 0xC2 0xAF 0xC2 0x8C
UTF-16BE 0x00 0xC0 0x00 0xAE 0x03 0x9C 0x00 0xC0 0x00 0xAF 0x00 0x8C
UTF-16LE 0xC0 0x00 0xAE 0x00 0x9C 0x03 0xC0 0x00 0xAF 0x00 0x8C 0x00
UTF-32BE 0x00 0x00 0x00 0xC0 0x00 0x00 0x00 0xAE 0x00 0x00 0x03 0x9C 0x00 0x00 0x00 0xC0 0x00 0x00 0x00 0xAF 0x00 0x00 0x00 0x8C
UTF-32LE 0xC0 0x00 0x00 0x00 0xAE 0x00 0x00 0x00 0x9C 0x03 0x00 0x00 0xC0 0x00 0x00 0x00 0xAF 0x00 0x00 0x00 0x8C 0x00 0x00 0x00
Web encodings
utf-8 0xC3 0x80 0xC2 0xAE 0xCE 0x9C 0xC3 0x80 0xC2 0xAF 0xC2 0x8C
gb18030 0x81 0x30 0x86 0x38 0x81 0x30 0x85 0x33 0xA6 0xAC 0x81 0x30 0x86 0x38 0x81 0x30 0x85 0x34 0x81 0x30 0x82 0x32
utf-16be 0x00 0xC0 0x00 0xAE 0x03 0x9C 0x00 0xC0 0x00 0xAF 0x00 0x8C
utf-16le 0xC0 0x00 0xAE 0x00 0x9C 0x03 0xC0 0x00 0xAF 0x00 0x8C 0x00
Not encodable in: big5 euc-jp euc-kr gbk ibm866 iso-2022-jp iso-8859-10 iso-8859-13 iso-8859-14 iso-8859-15 iso-8859-16 iso-8859-2 iso-8859-3 iso-8859-4 iso-8859-5 iso-8859-6 iso-8859-7 iso-8859-8 iso-8859-8-i koi8-r koi8-u macintosh shift_jis windows-1250 windows-1251 windows-1252 windows-1253 windows-1254 windows-1255 windows-1256 windows-1257 windows-1258 windows-874 x-mac-cyrillic x-user-defined

Escapes

Input À®ΜÀ¯Œ U+00C0 (À) U+00AE (®) U+039C (Μ) U+00C0 (À) U+00AF (¯) U+008C (Œ)
Escapes
HTML/XML decimal À®ΜÀ¯Œ
HTML/XML hexadecimal À®ΜÀ¯Œ
CSS \0000C0\0000AE\00039C\0000C0\0000AF\00008C
percent-decode de-UTF-8 À®ΜÀ¯Œ U+00C3 (Ã) U+0080 (€) U+00C2 (Â) U+00AE (®) U+00CE (Î) U+009C (œ) U+00C3 (Ã) U+0080 (€) U+00C2 (Â) U+00AF (¯) U+00C2 (Â) U+008C (Œ)
en-UTF-8 percent-encode %C3%80%C2%AE%CE%9C%C3%80%C2%AF%C2%8C
de-\u À®ΜÀ¯Œ U+00C0 (À) U+00AE (®) U+039C (Μ) U+00C0 (À) U+00AF (¯) U+008C (Œ)
en-\u \u00C0\u00AE\u039C\u00C0\u00AF\u008C
en-\u non-ASCII \u00C0\u00AE\u039C\u00C0\u00AF\u008C
de-surrogate À®ΜÀ¯Œ U+00C0 (À) U+00AE (®) U+039C (Μ) U+00C0 (À) U+00AF (¯) U+008C (Œ)
Perl bytes \xC3\x80\xC2\xAE\xCE\x9C\xC3\x80\xC2\xAF\xC2\x8C
Perl text \xC0\xAE\x{039C}\xC0\xAF\x8C

String

Input À®ΜÀ¯Œ U+00C0 (À) U+00AE (®) U+039C (Μ) U+00C0 (À) U+00AF (¯) U+008C (Œ)
Normalization forms
Canonical decomposition À®ΜÀ¯Œ U+0041 (A) U+0300 (̀) U+00AE (®) U+039C (Μ) U+0041 (A) U+0300 (̀) U+00AF (¯) U+008C (Œ)
Compatibility decomposition À®ΜÀ ̄Œ U+0041 (A) U+0300 (̀) U+00AE (®) U+039C (Μ) U+0041 (A) U+0300 (̀) U+0020 ( ) U+0304 (̄) U+008C (Œ)
Canonical composition À®ΜÀ¯Œ U+00C0 (À) U+00AE (®) U+039C (Μ) U+00C0 (À) U+00AF (¯) U+008C (Œ)
NFC (Unicode::Normalize) À®ΜÀ¯Œ U+00C0 (À) U+00AE (®) U+039C (Μ) U+00C0 (À) U+00AF (¯) U+008C (Œ)
NFKC (Unicode::Normalize) À®ΜÀ ̄Œ U+00C0 (À) U+00AE (®) U+039C (Μ) U+00C0 (À) U+0020 ( ) U+0304 (̄) U+008C (Œ)
NFD (Unicode::Normalize) À®ΜÀ¯Œ U+0041 (A) U+0300 (̀) U+00AE (®) U+039C (Μ) U+0041 (A) U+0300 (̀) U+00AF (¯) U+008C (Œ)
NFKD (Unicode::Normalize) À®ΜÀ ̄Œ U+0041 (A) U+0300 (̀) U+00AE (®) U+039C (Μ) U+0041 (A) U+0300 (̀) U+0020 ( ) U+0304 (̄) U+008C (Œ)
NFKD (UN) uc (Perl) lc (Perl) NFC (UN) à®μà ̄Œ U+00E0 (à) U+00AE (®) U+03BC (μ) U+00E0 (à) U+0020 ( ) U+0304 (̄) U+008C (Œ)
Stringprep
Nameprep AllowUnassigned (Net::IDN::Nameprep 1.102)prohibited character U+008C
Nameprep (Net::IDN::Nameprep 1.102)prohibited character U+008C
Punycode decoding
de-Punycode (Net::IDN::Punycode 2.5)non-base character in input for decode_punycode
de-Punycode (Net::IDN::Punycode::PP 2.500)invalid digit in input for decode_punycode
de-Punycode (IDNA::Punycode 0.03)invalid punycode input
de-Punycode (Mojo::Util) À®ΜÀ¯Œ U+00C0 (À) U+00AE (®) U+039C (Μ) U+00C0 (À) U+00AF (¯) U+008C (Œ)
de-Punycode (URI::_punycode 1.76)invalid punycode input
de-Punycode (AnyEvent::Util 7.17)punycode_decode: malformed punycode
de-Punycode (URI::UTF8::Punycode 1.05) À®ΜÀ¯Œ U+00C0 (À) U+00AE (®) U+039C (Μ) U+00C0 (À) U+00AF (¯) U+008C (Œ)
Nameprep variant (AnyEvent::Util 7.17)À®ΜÀ¯Œ: disallowed characters (U+c2af) during idn_nameprep
Nameprep variant for display (AnyEvent::Util 7.17)À®ΜÀ¯Œ: disallowed characters (U+c2af) during idn_nameprep
ToUnicode variant (AnyEvent::Util 7.17) À®ΜÀ¯Œ U+00C0 (À) U+00AE (®) U+039C (Μ) U+00C0 (À) U+00AF (¯) U+008C (Œ)
Punycode encoding
en-Punycode (Net::IDN::Punycode 2.5) ma1ed0eb505b
en-Punycode (Net::IDN::Punycode::PP 2.500) ma1ed0eb505b
en-Punycode (IDNA::Punycode 0.03) -ma1ed0eb505b
en-Punycode (Mojo::Util) À®ΜÀ¯Œ
en-Punycode (URI::_punycode 1.76) ma1ed0eb505b
en-Punycode (AnyEvent::Util 7.17) ma1ed0eb505b
en-Punycode (URI::UTF8::Punycode 1.05) xn--ma1ed0eb505b
ToASCII variant (AnyEvent::Util 7.17) À®ΜÀ¯Œ
Cases
ASCII uppercase À®ΜÀ¯Œ U+00C0 (À) U+00AE (®) U+039C (Μ) U+00C0 (À) U+00AF (¯) U+008C (Œ)
ASCII lowercase À®ΜÀ¯Œ U+00C0 (À) U+00AE (®) U+039C (Μ) U+00C0 (À) U+00AF (¯) U+008C (Œ)
Uppercase (Perl uc) À®ΜÀ¯Œ U+00C0 (À) U+00AE (®) U+039C (Μ) U+00C0 (À) U+00AF (¯) U+008C (Œ)
Lowercase (Perl lc) à®μௌ U+00E0 (à) U+00AE (®) U+03BC (μ) U+00E0 (à) U+00AF (¯) U+008C (Œ)
Uppercase_Mapping(C) À®ΜÀ¯Œ U+00C0 (À) U+00AE (®) U+039C (Μ) U+00C0 (À) U+00AF (¯) U+008C (Œ)
Lowercase_Mapping(C) à®μௌ U+00E0 (à) U+00AE (®) U+03BC (μ) U+00E0 (à) U+00AF (¯) U+008C (Œ)
Case_Folding(X) à®μௌ U+00E0 (à) U+00AE (®) U+03BC (μ) U+00E0 (à) U+00AF (¯) U+008C (Œ)
NFKC_Casefold(X) à®μà ̄Œ U+00E0 (à) U+00AE (®) U+03BC (μ) U+00E0 (à) U+0020 ( ) U+0304 (̄) U+008C (Œ)
Compatibility case folding à®μà ̄Œ U+0061 (a) U+0300 (̀) U+00AE (®) U+03BC (μ) U+0061 (a) U+0300 (̀) U+0020 ( ) U+0304 (̄) U+008C (Œ)

Fonts

Languages

lang=enÀ®ΜÀ¯Œ
lang=jaÀ®ΜÀ¯Œ
lang=zhÀ®ΜÀ¯Œ
lang=zh-cnÀ®ΜÀ¯Œ
lang=zh-twÀ®ΜÀ¯Œ
lang=zh-hkÀ®ΜÀ¯Œ
lang=zh-moÀ®ΜÀ¯Œ
lang=zh-sgÀ®ΜÀ¯Œ
lang=zh-hans-cnÀ®ΜÀ¯Œ
lang=zh-hant-twÀ®ΜÀ¯Œ
lang=koÀ®ΜÀ¯Œ
lang=viÀ®ΜÀ¯Œ

Writing modes

dir=ltrÀ®ΜÀ¯Œ
dir=rtlÀ®ΜÀ¯Œ
'writing-mode: vertical-rl'À®ΜÀ¯Œ

CSS fonts

cursiveÀ®ΜÀ¯Œ
fantasyÀ®ΜÀ¯Œ
monospaceÀ®ΜÀ¯Œ
sans-serifÀ®ΜÀ¯Œ
serifÀ®ΜÀ¯Œ
-manakai-defaultÀ®ΜÀ¯Œ
-moz-use-system-fontÀ®ΜÀ¯Œ
-apple-systemÀ®ΜÀ¯Œ
-moz-buttonÀ®ΜÀ¯Œ
-moz-desktopÀ®ΜÀ¯Œ
-moz-dialogÀ®ΜÀ¯Œ
-moz-documentÀ®ΜÀ¯Œ
-moz-fieldÀ®ΜÀ¯Œ
-moz-infoÀ®ΜÀ¯Œ
-moz-listÀ®ΜÀ¯Œ
-moz-pull-down-menuÀ®ΜÀ¯Œ
-moz-windowÀ®ΜÀ¯Œ
-moz-workspaceÀ®ΜÀ¯Œ
captionÀ®ΜÀ¯Œ
iconÀ®ΜÀ¯Œ
menuÀ®ΜÀ¯Œ
message-boxÀ®ΜÀ¯Œ
small-captionÀ®ΜÀ¯Œ
status-barÀ®ΜÀ¯Œ
system-uiÀ®ΜÀ¯Œ
font-style: italicÀ®ΜÀ¯Œ
font-variant: small-capsÀ®ΜÀ¯Œ
font-weight: 100À®ΜÀ¯Œ
font-weight: 200À®ΜÀ¯Œ
font-weight: 300À®ΜÀ¯Œ
font-weight: 400À®ΜÀ¯Œ
font-weight: 500À®ΜÀ¯Œ
font-weight: 600À®ΜÀ¯Œ
font-weight: 700À®ΜÀ¯Œ
font-weight: 800À®ΜÀ¯Œ
font-weight: 900À®ΜÀ¯Œ

Web fonts

OpenSansEmoji À®ΜÀ¯Œ
Mona À®ΜÀ¯Œ
小夏 À®ΜÀ¯Œ
Noto Color Emoji À®ΜÀ¯Œ
Noto Emoji À®ΜÀ¯Œ

2ch-compatible AA fonts

Note that your system might not have specified fonts.

MS PGothicÀ®ΜÀ¯Œ
IPAMonaPGothicÀ®ΜÀ¯Œ
MonapoÀ®ΜÀ¯Œ
MonaÀ®ΜÀ¯Œ
Mona (Web font)À®ΜÀ¯Œ
小夏À®ΜÀ¯Œ
小夏 (Web font)À®ΜÀ¯Œ

Other fonts

Note that your system might not have specified fonts.

Times New RomanÀ®ΜÀ¯Œ
ArialÀ®ΜÀ¯Œ
Arial Unicode MSÀ®ΜÀ¯Œ
HelveticaÀ®ΜÀ¯Œ
Helvetica NeueÀ®ΜÀ¯Œ
VerdanaÀ®ΜÀ¯Œ
Lucida GrandeÀ®ΜÀ¯Œ
Courier NewÀ®ΜÀ¯Œ
MS PMinchoÀ®ΜÀ¯Œ
MS PGothicÀ®ΜÀ¯Œ
Microsoft YaheiÀ®ΜÀ¯Œ
微软雅黑À®ΜÀ¯Œ
MeiryoÀ®ΜÀ¯Œ
OsakaÀ®ΜÀ¯Œ
Fira SansÀ®ΜÀ¯Œ
Droid SansÀ®ΜÀ¯Œ
Comic Sans MSÀ®ΜÀ¯Œ
Hiragino Sans GBÀ®ΜÀ¯Œ
Hiragino Kaku Gothic ProNÀ®ΜÀ¯Œ
.SFNSDisplay-RegularÀ®ΜÀ¯Œ
Segoe UIÀ®ΜÀ¯Œ
RobotoÀ®ΜÀ¯Œ
OxygenÀ®ΜÀ¯Œ
UbuntuÀ®ΜÀ¯Œ
CantarellÀ®ΜÀ¯Œ
PingFang SCÀ®ΜÀ¯Œ
SymbolÀ®ΜÀ¯Œ
WingdingsÀ®ΜÀ¯Œ
Wingdings 2À®ΜÀ¯Œ
Wingdings 3À®ΜÀ¯Œ
WebdingsÀ®ΜÀ¯Œ
BlinkMacSystemFontÀ®ΜÀ¯Œ